“U WOORD MY LIG” is die treffende leuse van Waterbergskool vir CVO: die rigsnoer vir ons opvoeding én ons hele lewe. Die skoolembleem beeld ‘n aalwyn uit as simbool van die uniekheid van die Waterberge, maar ook die uniekheid van elke kind. Die ossewawiel dui op die verbintenis met ons volksgeskiedenis, maar ook op ‘n koersvaste beweging die toekoms in.

Waterbergskool het in 1995 in Nylstroom ontstaan toe ‘n stuk veld aan die rand van die dorp eers “getem” moes word om die eerste klasse te bou. Die eerste skoolgebou was net voldoende vir die laerskoolafdeling en die hoë̈rskool was lank by die Gereformeerde Kerk gehuisves. In die afgelope jare het die skool só ontwikkel dat hoë̈rskoolklasse, ‘n kleuterskool en ‘n ruim skoolsaal opgerig is. Tans vorder ontwikkelinge aan die sportterrein goed.

U word uitgenooi om ‘n wenskool te ontmoet – waar elke kind belangrik is, ter wille van ons volk se toekoms en tot eer van God.

Die hoofdoel van sport is om ‘n balans tuis te bring tussen akademie en buitemuurse aktiwiteite.  Daar word deurgans gepoog om die aktiwiteite ‘n genotvolle belewenis te maak.

Elke aktiwiteit word benut as ‘n geleentheid tot opvoeding.

Daar word ‘n gesonde ewewig gehandhaaf tussen kompetisie en ontspanning.

Skryf in via Epos