Meer oor Ons

VISIE:

Om ons kinders tot eer van God op te voed.

MISSIE:

Waterbergskool vir CVO is ‘n Afrikaanse Privaatskool wat deur uitnemende Bybelgefundeerde onderrig leerlinge bemagtig  om uitdagings vanuit die geborgenheid van die Christelik-volkseie leefwyse te bowe te kom en tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.

ALGEMEEN:

Die skool is ‘n Artikel 21 Maatskappy wat geaffilieer is by die BCVO en gebruik die voorskrifte en aanbevelings van die BCVO in terme van die skool se beleid soos aangepas in plaaslike omstandighede.

DIREKSIE 2015:

Voorsitter:                             Renier  Boshoff

Ondervoorsitter:                    Willie van Rooyen

Finansies:                              Lourens Humphries

Sekretaresse:                         Dorette Matthyser

Bemarking:                            Dries Fourie

Terrein:                                 Ricky  de Kock

Projekte:                                Bossie Matthyser