VISIE:

Om ons kinders tot eer van God op te voed.

MISSIE:

Waterbergskool vir CVO is ‘n Afrikaanse Privaatskool wat deur uitnemende Bybelgefundeerde onderrig leerlinge bemagtig  om uitdagings vanuit die geborgenheid van die Christelik-volkseie leefwyse te bowe te kom en tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.

ALGEMEEN:

Die skool is ‘n Artikel 21 Maatskappy wat geaffilieer is by die BCVO en gebruik die voorskrifte en aanbevelings van die BCVO in terme van die skool se beleid soos aangepas in plaaslike omstandighede.