Waterberg Kleuterland

Waterberg kleuterland streef na Christelike Ondderrig en dit vorm deel van ons daaglikse program

Ons volg die ECD (vroëe kinder ontwikkelsprogram ) program Day by Day CAPS goedgekeur en word ook aanbeveel deur SAOU (SUID AFRIKAANSE ONDERWYS UNIE)
Volg 32 gestruktueerde temas vir die jaar

3 klassies
18 maande – 3 jaar
3 – 4 jaar
4 – 5 jaar GR RR (gr 00)
Tye 07:00 – 17:00

2018 Tarief
R500 registrasie p/jaar
R850 halfdag
R1150 voldag

 Kontak Jackie Humphries| 082 337 0541| 012 717 2032 | Hv Paul Kruger & Collin str 41 Nylstroom