Nuus

Welkom

12 Oktober 2015 – Skool Begin

Welkom almal, sterkte vir laaste Kwartaal

Sake vanaf die OR

Die jaarvergadering vind plaas op 22 Oktober 2015 om 18:00 in die skoolsaal.  Hier sal daar ook dan die 2016 OR verkies word.  Aangeheg is die kennisgewing, nominasievorm en die volmag indien u nie self kan stem nie.  Indien u nie die vergadering kan bywoon nie, moet u ons asseblief voor of op 22 Oktober 2015 skriftelik in kennis stel. KantoorFOLDER_20150923_101507 (2)

 

Nuus

12 Oktober 2015 – Skool Open

Welkom terug almal.  Hoop almal is uitgerus.  Sterkte vir die laaste kwartaal.

Sake vanaf die OR

Die jaarvergadering vind plaas op 22 Oktober 2015 om 18:00 in die skoolsaal.  Hier sal daar ook dan die 2016 OR verkies word.  Aangeheg is die kennisgewing, nominasievorm en die volmag indien u nie self kan stem nie.  Indien u nie die vergadering kan bywoon nie, moet u ons asseblief voor of op 22 Oktober 2015 skriftelik in kennis stel. KantoorFOLDER_20150923_101507 (2)